Užívateľ neprihlásený Prihlásiť sa
0 €
Prezrieť košík

Schéma "TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT" pre model KTM Cross Country 450 MXC-G RACING 2003 (US)

TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT
1 COUNTER SHAFT RACING 2000
59033010000
2 IDLER GEAR 2.G 30-T ''36'' 110,94 €
59033012036
3 NEEDLE BEAR.K 22X26X10 DIVIDED 6,66 €
0405222611
4 STOP DISC 25,2X32X1,5 2,16 €
59033031000
5 CIRCLIP DIN0471-25X1,2 0,96 €
0471250120
6 SLIDING GEAR 6.G 18-T ''44'' 110,94 €
59033016044
8 STOP DISC 25,2X32X1,5 3,42 €
59033030000
9 IDLER GEAR 4.G 26-T ''33'' 95,64 €
59033014033
10 IDLER GEAR 3.G 28-T ''47'' 89,28 €
59033013047
13 SLIDING GEAR 5.G.24-T ''40'' 110,94 €
59033015040
14 SHIM 20X32X1 3,42 €
59033080000
15 NEEDLE BEARING K 20X26X12 6,66 €
0405202612
16 IDLER GEAR 1.G 32-T ''43''
59033011043
17 STOP DISC 17,2X30X1 3,42 €
56033030000
18 SPACER BUSHING 12MM 14,64 €
54633014100
20 FRONT SPROCKET Z13 15,30 €
50033029013
20 FRONT SPROCKET Z14 15,30 €
50033029014
20 FRONT SPROCKET Z15 15,30 €
50033029015
22 SCREW 10.9+SPRING WASHER 3,84 €
59033034044
25 O-RING 25,12X1,78 NBR70 0,96 €
0770020220
30 BALL BEARING 6203 JR C3 10,20 €
0625062034
31 CYL.ROLL BEARING NJ205 49,98 €
49030023000
32 SHAFT SEAL RING 32X45X7 BSLNBR 4,50 €
0760324571

Ostatné schémy pre tento model